Glas utan splitter

Glas är ett vackert och allt vanligare inslag i vår vardagsmiljö. Glas skapar spännande arkitektur och ger ljus och rymd.

Men glas kan också medföra stora risker. Glas som krossas, genom olyckshändelse eller medvetet våld, åstadkommer en kaskad av vasst splitter. Människor som av misstag stöter sönder en glasruta kan skadas allvarligt av splitter som tränger in i kroppen. Glassplitter kan också förstöra värdefulla varor och dyrbar utrustning.

Glas är också en frestande väg in för tjuvar. Det är lätt att krossa och ur säkerhetssynpunkt är det fönstren som oftast är den svagaste länken. Därför är fönstren oftast målet när tjuven vill göra en snabb "smash & grab"-stöt eller ta sig in i butiken, kontoret eller villan.

Fördröjande inbrottsskyddSäkerhetsfilm

Att få säkerhetsfilm installerat på insidan av fönstren så eliminerar man risken att en inbrottstjuv ska ta sig in. Med en osynlig säkerhetsfilm möts tjuven av en oväntad överraskning. Glaset går sönder - men hålls kvar i karmen. Ett fönster förstärkt med säkerhetsfilm gör att inbrottsförsöket tar betydligt längre tid än vad tjuven planerat och i de flesta fallen stoppar säkerhetsfilm tjuven helt.

Splitter- och personskydd

I skolor och på daghem kan det som börjar som en lek sluta med en olycka och allvarligt skadade barn. Att få splitterskydd installerat på glaspartier som barn lätt kan spinga in i kommer eliminera risken för en allvarlig skada. 

Även på offentliga platser så ger en splitterfilm skydd mot olyckshändelser som kan skada personer och även materiella ting.

Skräddarsytt för varje miljö

Säkerhetsfilmen finns i 4 olika tjocklekar för att kunna anpassar för alla olika behov så det är klokt att före varje beställning göra en grundlig analys av behovet och förutsättningarna. Först då kan man vara säker på att man har rätt konfiguration med rätt egenskaper. Säkerhetsfunktionerna kan dessutom kombineras med såväl solskydd som insynsskydd. Ett utmärkt skalskydd för skolor, kontor, butiker och industrier.