Anpassade skalskyddslösningar enligt dina krav

Cautela AB grundades 1998 med ambitionen att bli en rikstäckande partner för de företag som ställer höga krav på sitt mekaniska inbrottsskydd. Under åren har sortimentet utökats för att kunna tillgodose de allt tuffare kraven från kunder och deras försäkringsbolag. Allt handlar i grund och botten om att vi på Cautela vill förstärka de svagaste länkarna hos våra kunder.
Stora som små.

Fönsterfilm för alla behov

Cautela erbjuder även olika typer av fönsterfilmer som är estetiskt tilltalande och uppfyller högt ställda krav på värmeavskärmning, energibesparing, insynsskydd och säkerhet - både för fastigheter och bilar. Den slutliga kvaliteten på våra filmer bygger på en perfekt installation som utförs av utbildade montörer.

Cautela tar ansvar för att slutresultatet motsvarar alla förväntningar, alltifrån den personliga säljkontakten, tillsdess att våra montörer utför och kvalitetssäkrar arbetet.